Instalace a rozvody vody, kanalizace, plynu a vytápění patří ke každému domu ve Valašském Meziříčí. Instalatérské práce vyžadují důkladnou znalost řemesla, nových technologií, norem, stavebních zákonů, pracovních a technologických postupů. Proto je samozřejmostí přenechat tuto práci odborníkům, kterými jsou vodaři, plynaři a topenáři. V oblasti Valašské Meziříčí a okolí všechny instalatérské práce realizují Instalatéři Valašské Meziříčí.

 

 Instalatéři Valašské Meziříčí – komplexní instalatérské práce voda – topení – plyn

Instalatéři voda topení plynValašské Meziříčí, centrum Valašského Meziříčí, okrajová sídliště a čtvrti rodinných domů, okolí Valašského Meziříčí … všude je spousta domů, hal, průmyslových a veřejných objektů, škol, nemocnic, úřadů. Každý z těchto objektů je provázán složitou sítí instalačních rozvodů vody, plynu, vytápění, kanalizace. Je to výsledek práce odborníků na instalatérské práce – instalatérů. Mnohé z těchto domů zajistili svojí prací naši odborníci na instalatérské práce – Instalatéři Valašské Meziříčí.

 

Provádíme instalace vody, topení a plynu v oblasti Valašské Meziříčí a Zlínský kraj 

Instalatérské práce Zlínský krajInstalatéři Valašské Meziříčí provádějí kvalitně, rychle, levně a se zárukou veškeré instalatérské práce v oboru voda, topení, kanalizace a plyn.

Naši vodaři, topenáři a plynaři jsou kvalifikovaní odborníci s mnohaletými zkušenostmi, pro něž je prioritou přání zákazníka, následované dobrým pocitem z kvalitně odvedené práce s ohledem na platné normy, zákonné požadavky a dobré zvyklosti v oboru.

Cech instalatérů Ekomplex je osvědčenou zárukou dobrého výběru dodavatele instalatérských prací. 

 

Instalatéři Valašské Meziříčí a okolí

Mapa

Instalatérské práce pro město Valašské Meziříčí a okolní obce pro Vás provádí instalatérství

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Valašské Meziříčí


Telefony

 

Pro oblast města Valašské Meziříčí nabízíme instalatérské služby

 

  Instalace vody a kanalizace – vodoinstalace | Vodoinstalatéři Valašské Meziříčí

 

Vodaři EKOMPLEX zajišťují celenou nabídku instalatérských prací v oboru voda. V oblasti města Valašské Meziříčí a okolí Valašského Meziříčí zajišťují vodoinstalatérské práce Vodoinstalatéři Valašské Meziříčí  :

Instalatér - vodoinstalace Valašské Meziříčí

 • Vodoinstalace – instalace rozvodů pitné a užitkové vody, opravy, rekonstrukce, poruchová služba
 • Kanalizace – instalace kanalizačních svodů, okapů a svodů splaškové a dešťové vody
  • Projektování kanalizací – vyhotovení projektové dokumetace kanalizačních sítí v objektech a na prostranstvích
  • Montáže kanalizací -instalace kanalizačních svodů, sestavování potrubních sítí pro odvod splaškové a dešťové vody
  • Opravy kanalizací – servis a údržba kanalizačních systémů, odstraňování poruch a závad kanalizace
  • Havárie kanalizací – poruchová služba kanalizace 24h – havarijní výjezdy a opravy
  • Rekonstrukce odpadů – renovace kanalizačních systémů, modernizace splaškové a dešťové kanalizace
  • Čištění odpadů – čištění a zprůchodňování zanesených kanalizačních vedení
 • Vodoměry – montáže, výměny, revize průtokových měřidel vody
 • Ohřívače vody – montáže, opravy a výměny zásobníkových a průtokových ohřívačů vody
  • Bojlery – dodávky, instalace a servis zásobníkových ohřívačů vody
  • Průtokové ohřívače – dodávky, montáže a servis průtokových ohřívačů
 • Vodní zdroje – projekty a výstavba vodních zdrojů, napojení na vodovodní systémy
  • Studny a vrty – realizace studní a vrtů, napojování na vodovody
  • Vodovody – napojování vodoinstalací na stávající vodovodní systémy
  • Domácí vodárny – automatizované systémy pro dodávky pitné vody z vodních zdrojů

 


 

Instalace topení – vytápění | Topenáři Valašské Meziříčí

Topenáři EKOMPLEX zajišťují komplexní nabídku odborných prací v oboru topení – vytápění objektů. V oblasti města Valašské Meziříčí a okolí Valašského Meziříčí zajišťují topenářské práce Topenáři Valašské Meziříčí :Instalujeme všechny systémy vytápění objektů

 • Rozvody vytápění – instalace rozvodů topení, havárie, opravy, rekonstrukce
 • Systémy vytápění – odborné instalace všech rozšířených druhů vytápění budov
 • Topenáři - instalace topení Valašské MeziříčíTopidla klasická – instalace a montáže topidel nejpoužívanějších druhů a typů
  • Kotle na tuhá paliva –  dodávky a instalace kotlů na dřevo, uhlí, koks, pelety
  • Kotle na kapalná paliva – dodávky a instalace kotlů na lehký topný olej a topnou naftu
  • Kotle plynové – dodávky a instalace kotlů na zemní plyn – závěsné, stacionární, kondenzační
  • Kotle elektrické – dodávky a instalace kotlů na elektřinu určených k vytápění i ohřevu vody
  • Krby a kamna – projektování, dodávky, montáže krbů a kamen, systémy rozvodu tepla po objektu
  • Plynové přímotopy – dodávky a instalace přímoopných plynových topidel bez napojení na komín
  • Elektrické přímotopy -dodávky a instalace přímotopných elektrických topidel
 • Topidla alternativní – ekologické zdroje tepla a topidla se zvýšenou účinností
  • Tepelná čerpadla – úsporné systémy vytápění objektů využívající rozdílů tepelných hladin země, vody, vzduchu
  • Solární vytápění – otopné systémy využívající k ohřevu vody a k vytápění energii slunečního záření
  • Infra vytápění -vytápění místností úspornými sálavými přímotopy na principu infračerveného záření
  • Ekologické kotle -vytápění objektů kotli na tuhá, kapalná a plynná paliva se zvýšenou účinností
  • Otopné systémy pro vytápění objektů

  • Ekologická kamna -vytápění místností kamny se zvýšenou účinností
  • Ekologické krby – vytápění objektů pomocí krbů se zvýšenou účinností
 • Otopná tělesa – radiátory, konvektory, přímotopy
 • Komíny – napojování topidel na komíny, vložkování komínů, revize komínů
 • Regulace tepla – realizace systémů prostorové regulace tepla v objektech
 • Kotelny – projektování, montáže, servis, údržba, rekonstrukce, automatizace

 

 


  

Instalace plynu – plynoinstalace | Plynoinstalatéři Valašské Meziříčí

Plynaři EKOMPLEX zajišťují ucelenou nabídku instalatérských prací v oboru plyn. V oblasti města Valašské Meziříčí a okolí Valašského Meziříčí zajišťují plynoinstalatérské práce Plynoinstalatéři Valašské Meziříčí :

Instalatér - plynoinstalace Valašské Meziříčí

  


 

 Kontaktujte nás … 

 

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Plynoinstalatérské práce
 • Topenářské práce
 • Jiné instalatérské práce

Telefon 840 840 600

Instalatérské práce - poptávka

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce 

 Odešlete nám nezávaznou poptávku. Obdržíte od nás ZDARMA naši nabídku na instalatérské práce. Můžete si ji porovnat s nabídkami konkurence a bude-li Vám plně vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku na instalace vody, kanalizace, plynu nebo vytápění ve Valašském Meziříčí, v okolí Valašského Meziříčí nebo ve Zlínském kraji.

Poptávka zdarma na instalatérské práce

 

 


 

Kdo jsou Instalatéři Valašské Meziříčí …

Instalatéři Valašské MeziříčíInstalatéři Valašské Meziříčí jsou vybraní odborníci instalatérského řemesla, sdružení v nadnárodním řemeslnickém cechu EKOMPLEX – spotřebitelsky zaměřeném systému centrálně koordinovaných řemeslníků a instalatérských firem, které prošly náročným sítem výběru z hlediska kritérií, která jsou důležitá především pro Vás – zákazníky.

Zajišťují veškeré instalatérské práce – instalace vody, topení a plynu v oblasti města Valašské Meziříčí a v celém ve Zlínském kraji.

 

 … a proč je zvolit pro Vaše instalatérské práce

Naši odborníci – instalatéři jsou do řemeslnického cechu EKOMPLEX vybíráni podle přísných kritérií, důležitých především pro zákazníky :

Instalatér Valašské Meziříčí - voda - topení - plyn

 • Dobré reference od zákazníků – ptáme se našich zákazníků, se kterými instalatéry mají dobré zkušenosti
 • Dobré reference od instalatérských firem – jen opravdu vyhlášený odborník v oboru si zaslouží doporučení od svých konkurentů
 • Kvalifikační předpoklady – členem může být jedině řemeslník s platným osvědčením o získaném vzdělání v oboru instalatér
 • Dostatek zkušeností – podmínkou je minimálně 6 let zkušeností s provozováním instalatérské praxe
 • Příjemné vystupování – vždy vlídný a ochotný přístup k zákazníkovi
 • Ochota k řešení problémů – samozřejmý konstruktivní přístup instalatéra, když něco nevyjde podle očekávání nebo nastane reklamace
 • Dodržování dohod a cen – písemné i ústně uzavřené dohody, smlouvy a sjednané ceny musí být pro našeho instalatéra prvořadé
 • Úcta k dodržování zákonů – náš instalatér musí veškerou činnost provádět v souladu s obecně uznávanými a platnými zákony a předpisy
 • Kvalita práce – naši instalatéři musí veškerou práci provádět kvalitně a v souladu s doporučenými postupy a technologiemi 
 • Kvalita materiálu – přísný důraz na používání jen kvalitních a vysokojakostních materiálů a jejich doporučených kombinací a aplikací

Instalatéři Valašské Meziříčí - voda - topení - plyn - kanalizace


Instalatéři voda-topení-plyn-kanalizace : Zlínský kraj

Naši instalatéři pro obor voda – topení – plyn – kanalizace ve větších městech Zlínského kraje

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Zlín provádíme instalatérské práce i ve všech větších městech Zlínského kraje :

Instalatéři Zlín Centrální dispečink instalatérské práce voda-topení-plyn Zlín pro Zlínský kraj
Instalatéři Kroměříž Instalatérské služby pro zákazníky na Kroměřížsku (Instalatér Kroměříž)
Instalatéři Vsetín Instalatérské služby na Vsetínsku (Instalatér Vsetín)
Instalatéři Valašské Meziříčí Instalatérské služby na Valašsku (Instalatér Valašské Meziříčí)
Instalatéři Uherské Hradiště Instalatérské služby na Uherskohradišťsku (Instalatér Uherské Hradiště)
Instalatéři Bystřice pod Hostýnem Instalatérské služby na Bystřicku (Instalatér Bystřice pod Hostýnem)
Instalatéři Rožnov pod Radhoštěm Instalatérské služby na Valašsku (Instalatér Rožnov pod Radhoštěm)
Instalatéři Otrokovice Instalatérské služby v okolí Otrokovic (Instalatér Otrokovice)
Instalatéři Uherský Brod Instalatérské služby na Uherskobrodsku (Instalatér Uherský Brod)
Instalatéři Luhačovice Instalatérské služby v okolí Luhačovic (Instalatér Luhačovice)
Instalatéři Vizovice Instalatérské služby na Vizovicku (Instalatér Vizovice)
Instalatéři Valašské Klobouky Instalatérské služby u Valašských Klobouků (Instalatér Valašské Klobouky)
Instalatéři Holešov Instalatérské služby v okolí Holešova (Instalatér Holešov)

Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Zlínský kraj
Zlín Zlín, Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Bystřice pod Hostýnem, Rožnov pod Radhoštěm, Otrokovice, Uherský Brod, Luhačovice, Vizovice, Valašské Klobouky, Holešov, Chropyně, Hulín, Koryčany, Morkovice-Slížany, Uherský Ostroh, Bojkovice, Slavičín, Brumov-Bylnice, Horní Lideč, Karolínka, Velké Karlovice, Napajedla, Staré Město

Havarijní služba instalatéři nonstop 24h pro Zlínský kraj

Havárie vody Zlín – poruchová služba voda pro Zlínský kraj

Havárie kanalizace Zlín – poruchová služba kanalizace pro Zlínský kraj

Havárie plynu Zlín – poruchová služba plyn pro Zlínský kraj

Havárie vytápění Zlín – poruchová služba vytápění pro Zlínský kraj


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku instalatérských prací

 

 

 
Služby Ekomplex poskytované přímo pro město Valašské Meziříčí


 

Instalatér Valašské Meziříčí je vždy k nalezení …

Hledáte nás pod obvyklými názvy instalatér Valašské Meziříčí, instalatéři Valašské Meziříčí, instalatérské práce Valašské Meziříčí, vodaři Valašské Meziříčí, plynaři Valašské Meziříčí, topenáři Valašské Meziříčí, vodoinstalatéři Valašské Meziříčí, vodoinstalatér Valašské Meziříčí, plynoinstalatéři Valašské Meziříčí, plynoinstalatér Valašské Meziříčí, topenář Valašské Meziříčí,  instalatérské služby Valašské Meziříčí, vodoinstalace Valašské Meziříčí, plynoinstalace Valašské Meziříčí, topení Valašské Meziříčí, vytápění Valašské Meziříčí, topenářské práce Valašské Meziříčí …

 

print