Instalace a rozvody vody, kanalizace, plynu a vytápění patří ke každému domu v Opavě. Instalatérské práce vyžadují důkladnou znalost řemesla, nových technologií, norem, stavebních zákonů, pracovních a technologických postupů. Proto je samozřejmostí přenechat tuto práci odborníkům, kterými jsou vodaři, plynaři a topenáři. V oblasti Opava a okolí všechny instalatérské práce realizují Instalatéři Opava.

 Instalatéři Opava – komplexní instalatérské práce voda – topení – plyn

Instalatéři voda topení plynOpava, centrum Opavy, okrajová sídliště a čtvrti rodinných domů, okolí Opavy … všude je spousta domů, hal, průmyslových a veřejných objektů, škol, nemocnic, úřadů. Každý z těchto objektů je provázán složitou sítí instalačních rozvodů vody, plynu, vytápění, kanalizace. Je to výsledek práce odborníků na instalatérské práce – instalatérů. Mnohé z těchto domů zajistili svojí prací naši odborníci na instalatérské práce – Instalatéři Opava.

Provádíme instalace vody, topení a plynu v oblasti Opava a Moravskoslezský kraj

Instalatérské práce Moravskoslezský krajInstalatéři Opava provádějí kvalitně, rychle, levně a se zárukou veškeré instalatérské práce v oboru voda, topení, kanalizace a plyn.

Naši vodaři, topenáři a plynaři jsou kvalifikovaní odborníci s mnohaletými zkušenostmi, pro něž je prioritou přání zákazníka, následované dobrým pocitem z kvalitně odvedené práce s ohledem na platné normy, zákonné požadavky a dobré zvyklosti v oboru.

Cech instalatérů Ekomplex je osvědčenou zárukou dobrého výběru dodavatele instalatérských prací.

Instalatéři Opava a okolí

Mapa

Instalatérské práce pro město Opava a okolní obce pro Vás provádí instalatérství

Martin Rašovský

Administativní sídlo:
U Náhonu 2430/1, Opava
IČ: 68935650


Provozovna: Opava


Telefony

Pro oblast města Opava nabízíme instalatérské služby

  Instalace vody a kanalizace – vodoinstalace | Vodoinstalatéři Opava

Vodaři EKOMPLEX zajišťují celenou nabídku instalatérských prací v oboru voda. V oblasti města Opava a okolí Opavy zajišťují vodoinstalatérské práce Vodoinstalatéři Opava  :

Instalatér - vodoinstalace Opava

 • Vodoinstalace – instalace rozvodů pitné a užitkové vody, opravy, rekonstrukce, poruchová služba
 • Kanalizace – instalace kanalizačních svodů, okapů a svodů splaškové a dešťové vody
  • Projektování kanalizací – vyhotovení projektové dokumetace kanalizačních sítí v objektech a na prostranstvích
  • Montáže kanalizací -instalace kanalizačních svodů, sestavování potrubních sítí pro odvod splaškové a dešťové vody
  • Opravy kanalizací – servis a údržba kanalizačních systémů, odstraňování poruch a závad kanalizace
  • Havárie kanalizací – poruchová služba kanalizace 24h – havarijní výjezdy a opravy
  • Rekonstrukce odpadů – renovace kanalizačních systémů, modernizace splaškové a dešťové kanalizace
  • Čištění odpadů – čištění a zprůchodňování zanesených kanalizačních vedení
 • Vodoměry – montáže, výměny, revize průtokových měřidel vody
 • Ohřívače vody – montáže, opravy a výměny zásobníkových a průtokových ohřívačů vody
  • Bojlery – dodávky, instalace a servis zásobníkových ohřívačů vody
  • Průtokové ohřívače – dodávky, montáže a servis průtokových ohřívačů
 • Vodní zdroje – projekty a výstavba vodních zdrojů, napojení na vodovodní systémy
  • Studny a vrty – realizace studní a vrtů, napojování na vodovody
  • Vodovody – napojování vodoinstalací na stávající vodovodní systémy
  • Domácí vodárny – automatizované systémy pro dodávky pitné vody z vodních zdrojů


Instalace topení – vytápění | Topenáři Opava

Topenáři EKOMPLEX zajišťují komplexní nabídku odborných prací v oboru topení – vytápění objektů. V oblasti města Opava a okolí Opavy zajišťují topenářské práce Topenáři Opava :Instalujeme všechny systémy vytápění objektů

 • Rozvody vytápění – instalace rozvodů topení, havárie, opravy, rekonstrukce
 • Systémy vytápění – odborné instalace všech rozšířených druhů vytápění budov
 • Topenáři - instalace topení OpavaTopidla klasická – instalace a montáže topidel nejpoužívanějších druhů a typů
  • Kotle na tuhá paliva –  dodávky a instalace kotlů na dřevo, uhlí, koks, pelety
  • Kotle na kapalná paliva – dodávky a instalace kotlů na lehký topný olej a topnou naftu
  • Kotle plynové – dodávky a instalace kotlů na zemní plyn – závěsné, stacionární, kondenzační
  • Kotle elektrické – dodávky a instalace kotlů na elektřinu určených k vytápění i ohřevu vody
  • Krby a kamna – projektování, dodávky, montáže krbů a kamen, systémy rozvodu tepla po objektu
  • Plynové přímotopy – dodávky a instalace přímoopných plynových topidel bez napojení na komín
  • Elektrické přímotopy -dodávky a instalace přímotopných elektrických topidel
 • Topidla alternativní – ekologické zdroje tepla a topidla se zvýšenou účinností
   • Tepelná čerpadla – úsporné systémy vytápění objektů využívající rozdílů tepelných hladin země, vody, vzduchu
   • Solární vytápění – otopné systémy využívající k ohřevu vody a k vytápění energii slunečního záření
   • Infra vytápění -vytápění místností úspornými sálavými přímotopy na principu infračerveného záření
   • Ekologické kotle -vytápění objektů kotli na tuhá, kapalná a plynná paliva se zvýšenou účinností

  Otopné systémy pro vytápění objektů

 • Otopná tělesa – radiátory, konvektory, přímotopy
 • Komíny – napojování topidel na komíny, vložkování komínů, revize komínů
 • Regulace tepla – realizace systémů prostorové regulace tepla v objektech
 • Kotelny – projektování, montáže, servis, údržba, rekonstrukce, automatizace

Instalace plynu – plynoinstalace | Plynoinstalatéři Opava

Plynaři EKOMPLEX zajišťují ucelenou nabídku instalatérských prací v oboru plyn. V oblasti města Opava a okolí Opavy zajišťují plynoinstalatérské práce Plynoinstalatéři Opava :

Instalatér - plynoinstalace Opava


 Kontaktujte nás …

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Plynoinstalatérské práce
 • Topenářské práce
 • Jiné instalatérské práce

Telefon 840 840 600

Instalatérské práce - poptávka

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na instalatérské práce

 Odešlete nám nezávaznou poptávku. Obdržíte od nás ZDARMA naši nabídku na instalatérské práce. Můžete si ji porovnat s nabídkami konkurence a bude-li Vám plně vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku na instalace vody, kanalizace, plynu nebo vytápění v Opavě, v okolí Opavy nebo v Moravskoslezském kraji.

Poptávka zdarma na instalatérské práce


Kdo jsou Instalatéři Opava …

Instalatéři OpavaInstalatéři Opava jsou vybraní odborníci instalatérského řemesla, sdružení v nadnárodním řemeslnickém cechu EKOMPLEX – spotřebitelsky zaměřeném systému centrálně koordinovaných řemeslníků a instalatérských firem, které prošly náročným sítem výběru z hlediska kritérií, která jsou důležitá především pro Vás – zákazníky.

Zajišťují veškeré instalatérské práce – instalace vody, topení a plynu v oblasti města Opava a v celém v Moravskoslezském kraji.

 … a proč je zvolit pro Vaše instalatérské práce

Naši odborníci – instalatéři jsou do řemeslnického cechu EKOMPLEX vybíráni podle přísných kritérií, důležitých především pro zákazníky :

Instalatér Opava - voda - topení - plyn

 • Dobré reference od zákazníků – ptáme se našich zákazníků, se kterými instalatéry mají dobré zkušenosti
 • Dobré reference od instalatérských firem – jen opravdu vyhlášený odborník v oboru si zaslouží doporučení od svých konkurentů
 • Kvalifikační předpoklady – členem může být jedině řemeslník s platným osvědčením o získaném vzdělání v oboru instalatér
 • Dostatek zkušeností – podmínkou je minimálně 6 let zkušeností s provozováním instalatérské praxe
 • Příjemné vystupování – vždy vlídný a ochotný přístup k zákazníkovi
 • Ochota k řešení problémů – samozřejmý konstruktivní přístup instalatéra, když něco nevyjde podle očekávání nebo nastane reklamace
 • Dodržování dohod a cen – písemné i ústně uzavřené dohody, smlouvy a sjednané ceny musí být pro našeho instalatéra prvořadé
 • Úcta k dodržování zákonů – náš instalatér musí veškerou činnost provádět v souladu s obecně uznávanými a platnými zákony a předpisy
 • Kvalita práce – naši instalatéři musí veškerou práci provádět kvalitně a v souladu s doporučenými postupy a technologiemi
 • Kvalita materiálu – přísný důraz na používání jen kvalitních a vysokojakostních materiálů a jejich doporučených kombinací a aplikací

Instalatéři Opava - voda - topení - plyn - kanalizace


[[instalateri-mesta-moravskoslezsky]]


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku instalatérských prací
Služby Ekomplex poskytované přímo pro město Opava

 • Vodoinstalatér Opava – vodoinstalatérské práce, projektování, montáže a servis vodoinstalací v Opavě
 • Plynoinstalatér Opava – plynoinstalatérské práce, projektování, montáže a servis plynoinstalací v Opavě
 • Revizní technik plyn Opava – revize všech druhů plynových zařízení v Opavě a okolí Opavy
 • Topenář Opava – topenářské práce, projektování, montáže a servis vytápění pro město Opava a okolí
 • Malíř pokojů Opava – malířské služby, malíři pokojů, bytů a interiérů v Opavě a okolí Opavy
 • Natěrač Opava – natěračské práce, lakýrnické práce, ochranné nátěry v Opavě a okolí Opavy
 • Sádrokartonář Opava – sádrokartonářské práce, interiéry ze sádrokartonu v Opavě a okolí Opavy
 • Podlahář Opava – pokládání podlah a koberců, renovace podlah v Opavě a okolí Opavy
 • Revizní technik elektro Opava – revize elektroinstalací a elektrospotřebičů v Opavě a okolí Opavy
 • Kominík Opava – kominické služby, stavby, čištění a revize komínů v oblasti Opava a okolí Opavy
 • Krby Opava – krbařství zajišťující montáže a stavby krbů a kamen v Opavě a okolí
 • Tepelná čerpadla Opava – specialisté na vytápění domů a budov v Opavě a okolí tepelnými čerpadly
 • Nerezové výrobky Opava – výroba konstrukcí, výrobků a zařízení z nerezové a uhlíkové oceli
 • Opravy notebooků Opava – největší servis notebooků v Opavě je zde pro Vás již od roku 1996

Instalatér Opava je vždy k nalezení …

Hledáte nás pod obvyklými názvy instalatér Opava, instalatéři Opava, instalatérské práce Opava, vodaři Opava, plynaři Opava, topenáři Opava, vodoinstalatéři Opava, vodoinstalatér Opava, plynoinstalatéři Opava, plynoinstalatér Opava, topenář Opava,  instalatérské služby Opava, vodoinstalace Opava, plynoinstalace Opava, topení Opava, vytápění Opava, topenářské práce Opava …

print