Instalace a rozvody vody, kanalizace, plynu a vytápění patří ke každému domu ve Svitavách. Instalatérské práce vyžadují důkladnou znalost řemesla, nových technologií, norem, stavebních zákonů, pracovních a technologických postupů. Proto je samozřejmostí přenechat tuto práci odborníkům, kterými jsou vodaři, plynaři a topenáři. V oblasti Svitavy a okolí všechny instalatérské práce realizují Instalatéři Svitavy.

 Instalatéři Svitavy – komplexní instalatérské práce voda – topení – plyn

Instalatéři voda topení plynSvitavy, centrum Svitav, okrajová sídliště a čtvrti rodinných domů, okolí Svitav … všude je spousta domů, hal, průmyslových a veřejných objektů, škol, nemocnic, úřadů. Každý z těchto objektů je provázán složitou sítí instalačních rozvodů vody, plynu, vytápění, kanalizace. Je to výsledek práce odborníků na instalatérské práce – instalatérů. Mnohé z těchto domů zajistili svojí prací naši odborníci na instalatérské práce – Instalatéři Svitavy.

Provádíme instalace vody, topení a plynu v oblasti Svitavy a Pardubický kraj

Instalatérské práce Pardubický krajInstalatéři Svitavy provádějí kvalitně, rychle, levně a se zárukou veškeré instalatérské práce v oboru voda, topení, kanalizace a plyn.

Naši vodaři, topenáři a plynaři jsou kvalifikovaní odborníci s mnohaletými zkušenostmi, pro něž je prioritou přání zákazníka, následované dobrým pocitem z kvalitně odvedené práce s ohledem na platné normy, zákonné požadavky a dobré zvyklosti v oboru.

Cech instalatérů Ekomplex je osvědčenou zárukou dobrého výběru dodavatele instalatérských prací.

Instalatéři Svitavy a okolí

Mapa

Instalatérské práce pro město Svitavy a okolní obce pro Vás provádí instalatérství

Ekotop – Uhlíř,s.r.o

Administativní sídlo:
Boženy Němcové 2168/10b , Svitavy
IČ: 26014599


Provozovna: Svitavy


Telefony

Pro oblast města Svitavy nabízíme instalatérské služby

  Instalace vody a kanalizace – vodoinstalace | Vodoinstalatéři Svitavy

Vodaři EKOMPLEX zajišťují celenou nabídku instalatérských prací v oboru voda. V oblasti města Svitavy a okolí Svitav zajišťují vodoinstalatérské práce Vodoinstalatéři Svitavy  :

Instalatér - vodoinstalace Svitavy

 • Vodoinstalace – instalace rozvodů pitné a užitkové vody, opravy, rekonstrukce, poruchová služba
 • Kanalizace – instalace kanalizačních svodů, okapů a svodů splaškové a dešťové vody
  • Projektování kanalizací – vyhotovení projektové dokumetace kanalizačních sítí v objektech a na prostranstvích
  • Montáže kanalizací -instalace kanalizačních svodů, sestavování potrubních sítí pro odvod splaškové a dešťové vody
  • Opravy kanalizací – servis a údržba kanalizačních systémů, odstraňování poruch a závad kanalizace
  • Havárie kanalizací – poruchová služba kanalizace 24h – havarijní výjezdy a opravy
  • Rekonstrukce odpadů – renovace kanalizačních systémů, modernizace splaškové a dešťové kanalizace
  • Čištění odpadů – čištění a zprůchodňování zanesených kanalizačních vedení
 • Vodoměry – montáže, výměny, revize průtokových měřidel vody
 • Ohřívače vody – montáže, opravy a výměny zásobníkových a průtokových ohřívačů vody
  • Bojlery – dodávky, instalace a servis zásobníkových ohřívačů vody
  • Průtokové ohřívače – dodávky, montáže a servis průtokových ohřívačů
 • Vodní zdroje – projekty a výstavba vodních zdrojů, napojení na vodovodní systémy
  • Studny a vrty – realizace studní a vrtů, napojování na vodovody
  • Vodovody – napojování vodoinstalací na stávající vodovodní systémy
  • Domácí vodárny – automatizované systémy pro dodávky pitné vody z vodních zdrojů


Instalace topení – vytápění | Topenáři Svitavy

Topenáři EKOMPLEX zajišťují komplexní nabídku odborných prací v oboru topení – vytápění objektů. V oblasti města Svitavy a okolí Svitav zajišťují topenářské práce Topenáři Svitavy :Instalujeme všechny systémy vytápění objektů

 • Rozvody vytápění – instalace rozvodů topení, havárie, opravy, rekonstrukce
 • Systémy vytápění – odborné instalace všech rozšířených druhů vytápění budov
 • Topenáři - instalace topení SvitavyTopidla klasická – instalace a montáže topidel nejpoužívanějších druhů a typů
  • Kotle na tuhá paliva –  dodávky a instalace kotlů na dřevo, uhlí, koks, pelety
  • Kotle na kapalná paliva – dodávky a instalace kotlů na lehký topný olej a topnou naftu
  • Kotle plynové – dodávky a instalace kotlů na zemní plyn – závěsné, stacionární, kondenzační
  • Kotle elektrické – dodávky a instalace kotlů na elektřinu určených k vytápění i ohřevu vody
  • Krby a kamna – projektování, dodávky, montáže krbů a kamen, systémy rozvodu tepla po objektu
  • Plynové přímotopy – dodávky a instalace přímoopných plynových topidel bez napojení na komín
  • Elektrické přímotopy -dodávky a instalace přímotopných elektrických topidel
 • Topidla alternativní – ekologické zdroje tepla a topidla se zvýšenou účinností
   • Tepelná čerpadla – úsporné systémy vytápění objektů využívající rozdílů tepelných hladin země, vody, vzduchu
   • Solární vytápění – otopné systémy využívající k ohřevu vody a k vytápění energii slunečního záření
   • Infra vytápění -vytápění místností úspornými sálavými přímotopy na principu infračerveného záření
   • Ekologické kotle -vytápění objektů kotli na tuhá, kapalná a plynná paliva se zvýšenou účinností

  Otopné systémy pro vytápění objektů

 • Otopná tělesa – radiátory, konvektory, přímotopy
 • Komíny – napojování topidel na komíny, vložkování komínů, revize komínů
 • Regulace tepla – realizace systémů prostorové regulace tepla v objektech
 • Kotelny – projektování, montáže, servis, údržba, rekonstrukce, automatizace

Instalace plynu – plynoinstalace | Plynoinstalatéři Svitavy

Plynaři EKOMPLEX zajišťují ucelenou nabídku instalatérských prací v oboru plyn. V oblasti města Svitavy a okolí Svitav zajišťují plynoinstalatérské práce Plynoinstalatéři Svitavy :

Instalatér - plynoinstalace Svitavy


 Kontaktujte nás …

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Plynoinstalatérské práce
 • Topenářské práce
 • Jiné instalatérské práce

Telefon 840 840 600

Instalatérské práce - poptávka

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na instalatérské práce

 Odešlete nám nezávaznou poptávku. Obdržíte od nás ZDARMA naši nabídku na instalatérské práce. Můžete si ji porovnat s nabídkami konkurence a bude-li Vám plně vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku na instalace vody, kanalizace, plynu nebo vytápění ve Svitavách, v okolí Svitav nebo v Pardubickém kraji.

Poptávka zdarma na instalatérské práce


Kdo jsou Instalatéři Svitavy …

Instalatéři SvitavyInstalatéři Svitavy jsou vybraní odborníci instalatérského řemesla, sdružení v nadnárodním řemeslnickém cechu EKOMPLEX – spotřebitelsky zaměřeném systému centrálně koordinovaných řemeslníků a instalatérských firem, které prošly náročným sítem výběru z hlediska kritérií, která jsou důležitá především pro Vás – zákazníky.

Zajišťují veškeré instalatérské práce – instalace vody, topení a plynu v oblasti města Svitavy a v celém v Pardubickém kraji.

 … a proč je zvolit pro Vaše instalatérské práce

Naši odborníci – instalatéři jsou do řemeslnického cechu EKOMPLEX vybíráni podle přísných kritérií, důležitých především pro zákazníky :

Instalatér Svitavy - voda - topení - plyn

 • Dobré reference od zákazníků – ptáme se našich zákazníků, se kterými instalatéry mají dobré zkušenosti
 • Dobré reference od instalatérských firem – jen opravdu vyhlášený odborník v oboru si zaslouží doporučení od svých konkurentů
 • Kvalifikační předpoklady – členem může být jedině řemeslník s platným osvědčením o získaném vzdělání v oboru instalatér
 • Dostatek zkušeností – podmínkou je minimálně 6 let zkušeností s provozováním instalatérské praxe
 • Příjemné vystupování – vždy vlídný a ochotný přístup k zákazníkovi
 • Ochota k řešení problémů – samozřejmý konstruktivní přístup instalatéra, když něco nevyjde podle očekávání nebo nastane reklamace
 • Dodržování dohod a cen – písemné i ústně uzavřené dohody, smlouvy a sjednané ceny musí být pro našeho instalatéra prvořadé
 • Úcta k dodržování zákonů – náš instalatér musí veškerou činnost provádět v souladu s obecně uznávanými a platnými zákony a předpisy
 • Kvalita práce – naši instalatéři musí veškerou práci provádět kvalitně a v souladu s doporučenými postupy a technologiemi
 • Kvalita materiálu – přísný důraz na používání jen kvalitních a vysokojakostních materiálů a jejich doporučených kombinací a aplikací

Instalatéři Svitavy - voda - topení - plyn - kanalizace


Instalatéři voda-topení-plyn-kanalizace : Pardubický kraj

Naši instalatéři pro obor voda – topení – plyn – kanalizace ve větších městech Pardubického kraje

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Pardubice provádíme instalatérské práce i ve všech větších městech Pardubického kraje :

Instalatéři Pardubice Centrální dispečink instalatérské práce voda-topení-plyn Pardubice pro Pardubický kraj
Instalatéři Chrudim Instalatérské služby pro zákazníky na Chrudimsku (Instalatér Chrudim)
Instalatéři Svitavy Instalatérské služby ve městě Svitavy a na Svitavsku (Instalatér Svitavy)
Instalatéři Ústí nad Orlicí Instalatérské služby v Ústí nad Orlicí a okolí (Instalatér Ústí nad Orlicí)
Instalatéři Přelouč Instalatérské služby na Přeloučsku (Instalatér Přelouč)
Instalatéři Holice Instalatérské služby v okolí Holic (Instalatér Holice)
Instalatéři Žamberk Instalatérské služby na Žambersku (Instalatér Žamberk)
Instalatéři Králíky Instalatérské služby na Kralicku (Instalatér Králíky)
Instalatéři Vysoké Mýto Instalatérské služby v okolí Vysokého Mýta (Instalatér Vysoké Mýto)
Instalatéři Litomyšl Instalatérské služby v okolí Litomyšle (Instalatér Litomyšl)
Instalatéři Česká Třebová Instalatérské služby v okolí České Třebové (Instalatér Česká Třebová)
Instalatéři Moravská Třebová Instalatérské služby okolo Moravské Třebové (Instalatér Moravská Třebová)
Instalatéři Lanškroun Instalatérské služby na Lanškrounsku (Instalatér Lanškroun)
Instalatéři Hlinsko Instalatérské služby v oblasti Hlinska (Instalatér Hlinsko)
Instalatéři Polička Instalatérské služby na Poličsku (Instalatér Polička)
 
Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Pardubický kraj
Pardubice Pardubice, Přelouč, Holice, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Králíky, Chrudim, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Litomyšl, Lanškroun, Hlinsko, Svitavy, Polička, Moravská Třebová, Chvaletice, Lázně Bohdaneč, Heřmanův Měštec, Třemošnice, Nasavrky, Chrast, Skuteč, Choce??, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Jevíčko

Havarijní služba instalatéři nonstop 24h pro Pardubický kraj

Havárie vody Pardubice – poruchová služba voda pro Pardubický kraj

Havárie kanalizace Pardubice – poruchová služba kanalizace pro Pardubický kraj

Havárie plynu Pardubice – poruchová služba plyn pro Pardubický kraj

Havárie vytápění Pardubice – poruchová služba vytápění pro Pardubický kraj


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku instalatérských prací[[sluzby-ex-pardubicky-kraj]]


Služby Ekomplex poskytované přímo pro město Svitavy

 • Vodoinstalatér Svitavy – vodoinstalatérské práce, projektování, montáže a servis vodoinstalací ve Svitavách
 • Plynoinstalatér Svitavy – plynoinstalatérské práce, projektování, montáže a servis plynoinstalací ve Svitavách
 • Revizní technik plyn Svitavy – revize všech druhů plynových zařízení ve Svitavách a okolí Svitav
 • Topenář Svitavy – topenářské práce, projektování, montáže a servis vytápění pro město Svitavy a okolí
 • Malíř pokojů Svitavy – malířské služby, malíři pokojů, bytů a interiérů ve Svitavách a okolí Svitav
 • Natěrač Svitavy – natěračské práce, lakýrnické práce, ochranné nátěry ve Svitavách a okolí Svitav
 • Sádrokartonář Svitavy – sádrokartonářské práce, interiéry ze sádrokartonu ve Svitavách a okolí Svitav
 • Podlahář Svitavy – pokládání podlah a koberců, renovace podlah ve Svitavách a okolí Svitav
 • Revizní technik elektro Svitavy – revize elektroinstalací a elektrospotřebičů ve Svitavách a okolí Svitav
 • Kominík Svitavy – kominické služby, stavby, čištění a revize komínů v oblasti Svitavy a okolí Svitav
 • Krby Svitavy – krbařství zajišťující montáže a stavby krbů a kamen ve Svitavách a okolí
 • Tepelná čerpadla Svitavy – specialisté na vytápění domů a budov ve Svitavách a okolí tepelnými čerpadly
 • Opravy notebooků Svitavy – největší servis notebooků ve Svitavách je zde pro Vás již od roku 1996

Instalatér Svitavy je vždy k nalezení …

Hledáte nás pod obvyklými názvy instalatér Svitavy, instalatéři Svitavy, instalatérské práce Svitavy, vodaři Svitavy, plynaři Svitavy, topenáři Svitavy, vodoinstalatéři Svitavy, vodoinstalatér Svitavy, plynoinstalatéři Svitavy, plynoinstalatér Svitavy, topenář Svitavy,  instalatérské služby Svitavy, vodoinstalace Svitavy, plynoinstalace Svitavy, topení Svitavy, vytápění Svitavy, topenářské práce Svitavy …

print