Instalace a rozvody vody, kanalizace, plynu a vytápění patří ke každému domu v Konicích. Instalatérské práce vyžadují důkladnou znalost řemesla, nových technologií, norem, stavebních zákonů, pracovních a technologických postupů. Proto je samozřejmostí přenechat tuto práci odborníkům, kterými jsou vodaři, plynaři a topenáři. V oblasti Konice a okolí všechny instalatérské práce realizují Instalatéři Konice.

 Instalatéři Konice – komplexní instalatérské práce voda – topení – plyn

Instalatéři voda topení plynKonice, centrum Konic, okrajová sídliště a čtvrti rodinných domů, okolí Konic … všude je spousta domů, hal, průmyslových a veřejných objektů, škol, nemocnic, úřadů. Každý z těchto objektů je provázán složitou sítí instalačních rozvodů vody, plynu, vytápění, kanalizace. Je to výsledek práce odborníků na instalatérské práce – instalatérů. Mnohé z těchto domů zajistili svojí prací naši odborníci na instalatérské práce – Instalatéři Konice.

Provádíme instalace vody, topení a plynu v oblasti Konice a Olomoucký kraj

Instalatérské práce Olomoucký krajInstalatéři Konice provádějí kvalitně, rychle, levně a se zárukou veškeré instalatérské práce v oboru voda, topení, kanalizace a plyn.

Naši vodaři, topenáři a plynaři jsou kvalifikovaní odborníci s mnohaletými zkušenostmi, pro něž je prioritou přání zákazníka, následované dobrým pocitem z kvalitně odvedené práce s ohledem na platné normy, zákonné požadavky a dobré zvyklosti v oboru.

Cech instalatérů Ekomplex je osvědčenou zárukou dobrého výběru dodavatele instalatérských prací.

Instalatéři Konice a okolí

Mapa

Instalatérské práce pro město Konice a okolní obce pro Vás provádí instalatérství

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Konice


Telefony

Pro oblast města Konice nabízíme instalatérské služby

  Instalace vody a kanalizace – vodoinstalace | Vodoinstalatéři Konice

Vodaři EKOMPLEX zajišťují celenou nabídku instalatérských prací v oboru voda. V oblasti města Konice a okolí Konic zajišťují vodoinstalatérské práce Vodoinstalatéři Konice  :

Instalatér - vodoinstalace Konice

 • Vodoinstalace – instalace rozvodů pitné a užitkové vody, opravy, rekonstrukce, poruchová služba
 • Kanalizace – instalace kanalizačních svodů, okapů a svodů splaškové a dešťové vody
  • Projektování kanalizací – vyhotovení projektové dokumetace kanalizačních sítí v objektech a na prostranstvích
  • Montáže kanalizací -instalace kanalizačních svodů, sestavování potrubních sítí pro odvod splaškové a dešťové vody
  • Opravy kanalizací – servis a údržba kanalizačních systémů, odstraňování poruch a závad kanalizace
  • Havárie kanalizací – poruchová služba kanalizace 24h – havarijní výjezdy a opravy
  • Rekonstrukce odpadů – renovace kanalizačních systémů, modernizace splaškové a dešťové kanalizace
  • Čištění odpadů – čištění a zprůchodňování zanesených kanalizačních vedení
 • Vodoměry – montáže, výměny, revize průtokových měřidel vody
 • Ohřívače vody – montáže, opravy a výměny zásobníkových a průtokových ohřívačů vody
  • Bojlery – dodávky, instalace a servis zásobníkových ohřívačů vody
  • Průtokové ohřívače – dodávky, montáže a servis průtokových ohřívačů
 • Vodní zdroje – projekty a výstavba vodních zdrojů, napojení na vodovodní systémy
  • Studny a vrty – realizace studní a vrtů, napojování na vodovody
  • Vodovody – napojování vodoinstalací na stávající vodovodní systémy
  • Domácí vodárny – automatizované systémy pro dodávky pitné vody z vodních zdrojů


Instalace topení – vytápění | Topenáři Konice

Topenáři EKOMPLEX zajišťují komplexní nabídku odborných prací v oboru topení – vytápění objektů. V oblasti města Konice a okolí Konic zajišťují topenářské práce Topenáři Konice :Instalujeme všechny systémy vytápění objektů

 • Rozvody vytápění – instalace rozvodů topení, havárie, opravy, rekonstrukce
 • Systémy vytápění – odborné instalace všech rozšířených druhů vytápění budov
 • Topenáři - instalace topení KoniceTopidla klasická – instalace a montáže topidel nejpoužívanějších druhů a typů
  • Kotle na tuhá paliva –  dodávky a instalace kotlů na dřevo, uhlí, koks, pelety
  • Kotle na kapalná paliva – dodávky a instalace kotlů na lehký topný olej a topnou naftu
  • Kotle plynové – dodávky a instalace kotlů na zemní plyn – závěsné, stacionární, kondenzační
  • Kotle elektrické – dodávky a instalace kotlů na elektřinu určených k vytápění i ohřevu vody
  • Krby a kamna – projektování, dodávky, montáže krbů a kamen, systémy rozvodu tepla po objektu
  • Plynové přímotopy – dodávky a instalace přímoopných plynových topidel bez napojení na komín
  • Elektrické přímotopy -dodávky a instalace přímotopných elektrických topidel
 • Topidla alternativní – ekologické zdroje tepla a topidla se zvýšenou účinností
   • Tepelná čerpadla – úsporné systémy vytápění objektů využívající rozdílů tepelných hladin země, vody, vzduchu
   • Solární vytápění – otopné systémy využívající k ohřevu vody a k vytápění energii slunečního záření
   • Infra vytápění -vytápění místností úspornými sálavými přímotopy na principu infračerveného záření
   • Ekologické kotle -vytápění objektů kotli na tuhá, kapalná a plynná paliva se zvýšenou účinností

  Otopné systémy pro vytápění objektů

 • Otopná tělesa – radiátory, konvektory, přímotopy
 • Komíny – napojování topidel na komíny, vložkování komínů, revize komínů
 • Regulace tepla – realizace systémů prostorové regulace tepla v objektech
 • Kotelny – projektování, montáže, servis, údržba, rekonstrukce, automatizace

Instalace plynu – plynoinstalace | Plynoinstalatéři Konice

Plynaři EKOMPLEX zajišťují ucelenou nabídku instalatérských prací v oboru plyn. V oblasti města Konice a okolí Konic zajišťují plynoinstalatérské práce Plynoinstalatéři Konice :

Instalatér - plynoinstalace Konice


 Kontaktujte nás …

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Plynoinstalatérské práce
 • Topenářské práce
 • Jiné instalatérské práce

Telefon 840 840 600

Instalatérské práce - poptávka

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na instalatérské práce

 Odešlete nám nezávaznou poptávku. Obdržíte od nás ZDARMA naši nabídku na instalatérské práce. Můžete si ji porovnat s nabídkami konkurence a bude-li Vám plně vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku na instalace vody, kanalizace, plynu nebo vytápění v Konicích, v okolí Konic nebo v Olomouckém kraji.

Poptávka zdarma na instalatérské práce


Kdo jsou Instalatéři Konice …

Instalatéři KoniceInstalatéři Konice jsou vybraní odborníci instalatérského řemesla, sdružení v nadnárodním řemeslnickém cechu EKOMPLEX – spotřebitelsky zaměřeném systému centrálně koordinovaných řemeslníků a instalatérských firem, které prošly náročným sítem výběru z hlediska kritérií, která jsou důležitá především pro Vás – zákazníky.

Zajišťují veškeré instalatérské práce – instalace vody, topení a plynu v oblasti města Konice a v celém v Olomouckém kraji.

 … a proč je zvolit pro Vaše instalatérské práce

Naši odborníci – instalatéři jsou do řemeslnického cechu EKOMPLEX vybíráni podle přísných kritérií, důležitých především pro zákazníky :

Instalatér Konice - voda - topení - plyn

 • Dobré reference od zákazníků – ptáme se našich zákazníků, se kterými instalatéry mají dobré zkušenosti
 • Dobré reference od instalatérských firem – jen opravdu vyhlášený odborník v oboru si zaslouží doporučení od svých konkurentů
 • Kvalifikační předpoklady – členem může být jedině řemeslník s platným osvědčením o získaném vzdělání v oboru instalatér
 • Dostatek zkušeností – podmínkou je minimálně 6 let zkušeností s provozováním instalatérské praxe
 • Příjemné vystupování – vždy vlídný a ochotný přístup k zákazníkovi
 • Ochota k řešení problémů – samozřejmý konstruktivní přístup instalatéra, když něco nevyjde podle očekávání nebo nastane reklamace
 • Dodržování dohod a cen – písemné i ústně uzavřené dohody, smlouvy a sjednané ceny musí být pro našeho instalatéra prvořadé
 • Úcta k dodržování zákonů – náš instalatér musí veškerou činnost provádět v souladu s obecně uznávanými a platnými zákony a předpisy
 • Kvalita práce – naši instalatéři musí veškerou práci provádět kvalitně a v souladu s doporučenými postupy a technologiemi
 • Kvalita materiálu – přísný důraz na používání jen kvalitních a vysokojakostních materiálů a jejich doporučených kombinací a aplikací

Instalatéři Konice - voda - topení - plyn - kanalizace


Instalatéři voda-topení-plyn-kanalizace : Olomoucký kraj

Naši instalatéři pro obor voda – topení – plyn – kanalizace ve větších městech Olomouckého kraje

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Olomouc provádíme instalatérské práce i ve všech větších městech Olomouckého kraje :

Instalatéři Olomouc Centrální dispečink instalatérské práce voda-topení-plyn Olomouc pro Olomoucký kraj
Instalatéři Hranice Instalatérské služby pro zákazníky v Hranicích a okolí  (Instalatér Hranice)
Instalatéři Přerov Instalatérské služby ve městě Přerov a v okolí Přerova (Instalatér Přerov)
Instalatéři Šumperk Instalatérské služby v Šumperku a na Šumpersku (Instalatér Šumperk)
Instalatéři Prostějov Instalatérské služby na Prostějovsku (Instalatér Prostějov)
Instalatéři Mohelnice Instalatérské služby na Mohelnicku (Instalatér Mohelnice)
Instalatéři Zábřeh Instalatérské služby na Zábřežsku (Instalatér Zábřeh)
Instalatéři Uničov Instalatérské služby v okolí Uničova (Instalatér Uničov)
Instalatéři Litovel Instalatérské služby na Litovelsku (Instalatér Litovel)
Instalatéři Konice Instalatérské služby v okolí Konic (Instalatér Konice)
Instalatéři Šternberk Instalatérské služby v okolí Šternberku (Instalatér Šternberk)
Instalatéři Lipník nad Bečvou Instalatérské služby v okolí Lipníka (Instalatér Lipník nad Bečvou)
Instalatéři Jeseník Instalatérské služby na Jesenicku (Instalatér Jeseník)
 
Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Olomoucký kraj
Olomouc Olomouc, Šumperk, Jeseník, Přerov, Hranice na Moravě, Litovel, Hanušovice, Šternberk, Uničov, Mohelnice, Prostějov, Zábřeh, Javorník, Konice, Vidnava, Němčice nad Hanou, Lipník nad Bečvou, Kojetín, Moravský Beroun, Zlaté Hory, Hlubočky

Havarijní služba instalatéři nonstop 24h pro Olomoucký kraj

Havárie vody Olomouc – poruchová služba voda pro Olomoucký kraj

Havárie kanalizace Olomouc – poruchová služba kanalizace pro Olomoucký kraj

Havárie plynu Olomouc – poruchová služba plyn pro Olomoucký kraj

Havárie vytápění Olomouc – poruchová služba vytápění pro Olomoucký kraj


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku instalatérských prací
Služby Ekomplex poskytované přímo pro město Konice

 • Vodoinstalatér Konice – vodoinstalatérské práce, projektování, montáže a servis vodoinstalací v Konicích
 • Plynoinstalatér Konice – plynoinstalatérské práce, projektování, montáže a servis plynoinstalací v Konicích
 • Revizní technik plyn Konice – revize všech druhů plynových zařízení v Konicích a okolí Konic
 • Topenář Konice – topenářské práce, projektování, montáže a servis vytápění pro město Konice a okolí
 • Malíř pokojů Konice – malířské služby, malíři pokojů, bytů a interiérů v Konicích a okolí Konic
 • Natěrač Konice – natěračské práce, lakýrnické práce, ochranné nátěry v Konicích a okolí Konic
 • Sádrokartonář Konice – sádrokartonářské práce, interiéry ze sádrokartonu v Konicích a okolí Konic
 • Podlahář Konice – pokládání podlah a koberců, renovace podlah v Konicích a okolí Konic
 • Revizní technik elektro Konice – revize elektroinstalací a elektrospotřebičů v Konicích a okolí Konic
 • Kominík Konice – kominické služby, stavby, čištění a revize komínů v oblasti Konice a okolí Konic
 • Krby Konice – krbařství zajišťující montáže a stavby krbů a kamen v Konicích a okolí
 • Tepelná čerpadla Konice – specialisté na vytápění domů a budov v Konicích a okolí tepelnými čerpadly
 • Opravy notebooků Konice – největší servis notebooků v Konicích je zde pro Vás již od roku 1996

Instalatér Konice je vždy k nalezení …

Hledáte nás pod obvyklými názvy instalatér Konice, instalatéři Konice, instalatérské práce Konice, vodaři Konice, plynaři Konice, topenáři Konice, vodoinstalatéři Konice, vodoinstalatér Konice, plynoinstalatéři Konice, plynoinstalatér Konice, topenář Konice,  instalatérské služby Konice, vodoinstalace Konice, plynoinstalace Konice, topení Konice, vytápění Konice, topenářské práce Konice …

print