Instalace a rozvody vody, kanalizace, plynu a vytápění patří ke každému domu v Trhových Svinech. Instalatérské práce vyžadují důkladnou znalost řemesla, nových technologií, norem, stavebních zákonů, pracovních a technologických postupů. Proto je samozřejmostí přenechat tuto práci odborníkům, kterými jsou vodaři, plynaři a topenáři. V oblasti Trhové Sviny a okolí všechny instalatérské práce realizují Instalatéři Trhové Sviny.

 Instalatéři Trhové Sviny – komplexní instalatérské práce voda – topení – plyn

Instalatéři voda topení plynTrhové Sviny, centrum Trhových Svin, okrajová sídliště a čtvrti rodinných domů, okolí Trhových Svin … všude je spousta domů, hal, průmyslových a veřejných objektů, škol, nemocnic, úřadů. Každý z těchto objektů je provázán složitou sítí instalačních rozvodů vody, plynu, vytápění, kanalizace. Je to výsledek práce odborníků na instalatérské práce – instalatérů. Mnohé z těchto domů zajistili svojí prací naši odborníci na instalatérské práce – Instalatéři Trhové Sviny.

Provádíme instalace vody, topení a plynu v oblasti Trhové Sviny a Jihočeský kraj

Instalatérské práce Jihočeský krajInstalatéři Trhové Sviny provádějí kvalitně, rychle, levně a se zárukou veškeré instalatérské práce v oboru voda, topení, kanalizace a plyn.

Naši vodaři, topenáři a plynaři jsou kvalifikovaní odborníci s mnohaletými zkušenostmi, pro něž je prioritou přání zákazníka, následované dobrým pocitem z kvalitně odvedené práce s ohledem na platné normy, zákonné požadavky a dobré zvyklosti v oboru.

Cech instalatérů Ekomplex je osvědčenou zárukou dobrého výběru dodavatele instalatérských prací.

Instalatéři Trhové Sviny a okolí

Mapa

ské práce pro město Trhové Sviny a okolní obce pro Vás provádí instalatérství

INSTPA-PP, s.r.o.

Administativní sídlo:
Dolní Třebonín 127, Dolní Třebonín
IČ: 28090985


Provozovna: Trhové Sviny


Telefony

Pro oblast města Trhové Sviny nabízíme instalatérské služby

  Instalace vody a kanalizace – vodoinstalace | Vodoinstalatéři Trhové Sviny

Vodaři EKOMPLEX zajišťují celenou nabídku instalatérských prací v oboru voda. V oblasti města Trhové Sviny a okolí Trhových Svin zajišťují vodoinstalatérské práce Vodoinstalatéři Trhové Sviny  :

Instalatér - vodoinstalace Trhové Sviny

 • Vodoinstalace – instalace rozvodů pitné a užitkové vody, opravy, rekonstrukce, poruchová služba
 • Kanalizace – instalace kanalizačních svodů, okapů a svodů splaškové a dešťové vody
  • Projektování kanalizací – vyhotovení projektové dokumetace kanalizačních sítí v objektech a na prostranstvích
  • Montáže kanalizací -instalace kanalizačních svodů, sestavování potrubních sítí pro odvod splaškové a dešťové vody
  • Opravy kanalizací – servis a údržba kanalizačních systémů, odstraňování poruch a závad kanalizace
  • Havárie kanalizací – poruchová služba kanalizace 24h – havarijní výjezdy a opravy
  • Rekonstrukce odpadů – renovace kanalizačních systémů, modernizace splaškové a dešťové kanalizace
  • Čištění odpadů – čištění a zprůchodňování zanesených kanalizačních vedení
 • Vodoměry – montáže, výměny, revize průtokových měřidel vody
 • Ohřívače vody – montáže, opravy a výměny zásobníkových a průtokových ohřívačů vody
  • Bojlery – dodávky, instalace a servis zásobníkových ohřívačů vody
  • Průtokové ohřívače – dodávky, montáže a servis průtokových ohřívačů
 • Vodní zdroje – projekty a výstavba vodních zdrojů, napojení na vodovodní systémy
  • Studny a vrty – realizace studní a vrtů, napojování na vodovody
  • Vodovody – napojování vodoinstalací na stávající vodovodní systémy
  • Domácí vodárny – automatizované systémy pro dodávky pitné vody z vodních zdrojů


Instalace topení – vytápění | Topenáři Trhové Sviny

Topenáři EKOMPLEX zajišťují komplexní nabídku odborných prací v oboru topení – vytápění objektů. V oblasti města Trhové Sviny a okolí Trhových Svin zajišťují topenářské práce Topenáři Trhové Sviny :Instalujeme všechny systémy vytápění objektů

 • Rozvody vytápění – instalace rozvodů topení, havárie, opravy, rekonstrukce
 • Systémy vytápění – odborné instalace všech rozšířených druhů vytápění budov
 • Topenáři - instalace topení Trhové SvinyTopidla klasická – instalace a montáže topidel nejpoužívanějších druhů a typů
  • Kotle na tuhá paliva –  dodávky a instalace kotlů na dřevo, uhlí, koks, pelety
  • Kotle na kapalná paliva – dodávky a instalace kotlů na lehký topný olej a topnou naftu
  • Kotle plynové – dodávky a instalace kotlů na zemní plyn – závěsné, stacionární, kondenzační
  • Kotle elektrické – dodávky a instalace kotlů na elektřinu určených k vytápění i ohřevu vody
  • Krby a kamna – projektování, dodávky, montáže krbů a kamen, systémy rozvodu tepla po objektu
  • Plynové přímotopy – dodávky a instalace přímoopných plynových topidel bez napojení na komín
  • Elektrické přímotopy -dodávky a instalace přímotopných elektrických topidel
 • Topidla alternativní – ekologické zdroje tepla a topidla se zvýšenou účinností
   • Tepelná čerpadla – úsporné systémy vytápění objektů využívající rozdílů tepelných hladin země, vody, vzduchu
   • Solární vytápění – otopné systémy využívající k ohřevu vody a k vytápění energii slunečního záření
   • Infra vytápění -vytápění místností úspornými sálavými přímotopy na principu infračerveného záření
   • Ekologické kotle -vytápění objektů kotli na tuhá, kapalná a plynná paliva se zvýšenou účinností

  Otopné systémy pro vytápění objektů

 • Otopná tělesa – radiátory, konvektory, přímotopy
 • Komíny – napojování topidel na komíny, vložkování komínů, revize komínů
 • Regulace tepla – realizace systémů prostorové regulace tepla v objektech
 • Kotelny – projektování, montáže, servis, údržba, rekonstrukce, automatizace

Instalace plynu – plynoinstalace | Plynoinstalatéři Trhové Sviny

Plynaři EKOMPLEX zajišťují ucelenou nabídku instalatérských prací v oboru plyn. V oblasti města Trhové Sviny a okolí Trhových Svin zajišťují plynoinstalatérské práce Plynoinstalatéři Trhové Sviny :

Instalatér - plynoinstalace Trhové Sviny


 Kontaktujte nás …

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Plynoinstalatérské práce
 • Topenářské práce
 • Jiné instalatérské práce

Telefon 840 840 600

ské práce - poptávka

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na instalatérské práce

 Odešlete nám nezávaznou poptávku. Obdržíte od nás ZDARMA naši nabídku na instalatérské práce. Můžete si ji porovnat s nabídkami konkurence a bude-li Vám plně vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku na instalace vody, kanalizace, plynu nebo vytápění v Trhových Svinech, v okolí Trhových Svin nebo v Jihočeském kraji.

Poptávka zdarma na instalatérské práce


Kdo jsou Instalatéři Trhové Sviny …

Instalatéři Trhové SvinyInstalatéři Trhové Sviny jsou vybraní odborníci instalatérského řemesla, sdružení v nadnárodním řemeslnickém cechu EKOMPLEX – spotřebitelsky zaměřeném systému centrálně koordinovaných řemeslníků a instalatérských firem, které prošly náročným sítem výběru z hlediska kritérií, která jsou důležitá především pro Vás – zákazníky.

Zajišťují veškeré instalatérské práce – instalace vody, topení a plynu v oblasti města Trhové Sviny a v celém v Jihočeském kraji.

 … a proč je zvolit pro Vaše instalatérské práce

Naši odborníci – instalatéři jsou do řemeslnického cechu EKOMPLEX vybíráni podle přísných kritérií, důležitých především pro zákazníky :

Instalatér Trhové Sviny - voda - topení - plyn

 • Dobré reference od zákazníků – ptáme se našich zákazníků, se kterými instalatéry mají dobré zkušenosti
 • Dobré reference od instalatérských firem – jen opravdu vyhlášený odborník v oboru si zaslouží doporučení od svých konkurentů
 • Kvalifikační předpoklady – členem může být jedině řemeslník s platným osvědčením o získaném vzdělání v oboru instalatér
 • Dostatek zkušeností – podmínkou je minimálně 6 let zkušeností s provozováním instalatérské praxe
 • Příjemné vystupování – vždy vlídný a ochotný přístup k zákazníkovi
 • Ochota k řešení problémů – samozřejmý konstruktivní přístup instalatéra, když něco nevyjde podle očekávání nebo nastane reklamace
 • Dodržování dohod a cen – písemné i ústně uzavřené dohody, smlouvy a sjednané ceny musí být pro našeho instalatéra prvořadé
 • Úcta k dodržování zákonů – náš instalatér musí veškerou činnost provádět v souladu s obecně uznávanými a platnými zákony a předpisy
 • Kvalita práce – naši instalatéři musí veškerou práci provádět kvalitně a v souladu s doporučenými postupy a technologiemi
 • Kvalita materiálu – přísný důraz na používání jen kvalitních a vysokojakostních materiálů a jejich doporučených kombinací a aplikací

Instalatéři Trhové Sviny - voda - topení - plyn - kanalizace


Instalatéři voda-topení-plyn-kanalizace : Jihočeský kraj

Naši instalatéři pro obor voda – topení – plyn – kanalizace ve větších městech Jihočeského kraje

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město České Budějovice provádíme instalatérské práce i ve všech větších městech Jihočeského kraje :

Instalatéři České Budějovice Centrální dispečink instalatérské práce voda-topení-plyn České Budějovice pro Jihočeský kraj
Instalatéři Tábor ské služby v Táboře a okolí  ( Tábor)
Instalatéři Písek ské služby v Písku a okolí( Písek)
Instalatéři Strakonice ské služby na Strakonicku ( Strakonice)
Instalatéři Jindřichův Hradec ské služby na Jindřichohradecku Jindřichův Hradec)
Instalatéři Český Krumlov ské služby na Českokrumlovsku ( Český Krumlov)
Instalatéři Prachatice ské služby v Prachaticích a okolí ( Prachatice)
Instalatéři Blatná ské služby ve městě Blatná a Blatensku ( Blatná)
Instalatéři Milevsko ské služby na Milevsku ( Milevsko)
Instalatéři Vimperk ské služby ve Vimperku a okolí ( Vimperk)
Instalatéři Vodňany ské služby Vodňany ( Vodňany)
Instalatéři Týn nad Vltavou ské služby v Týnu nad Vltavou ( Týn nad Vltavou)
Instalatéři Soběslav ské služby Soběslav ( Soběslav)
Instalatéři Kaplice ské služby v Kaplicích ( Kaplice)
Instalatéři Trhové Sviny ské služby Trhové Sviny ( Trhové Sviny)
Instalatéři Třeboň ské služby v Třeboni ( Třeboň)
Instalatéři Dačice ské služby na Dačicku ( Dačice)
 
Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Jihočeský kraj
České Budějovice České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice, Blatná, Milevsko, Vimperk, Vodňany, Týn nad Vltavou, Soběslav, Kaplice, Trhové Sviny, Třeboň, Dačice, Mirovice, Mirotice, Volyně, Volary, Protivín, Netolice, Zliv, Hluboká nad Vltavou, Horní Planá, Vyšší Brod, Nové Hrady, České Velenice, Suchdol nad Lužnicí, Lišov, Veslí nad Lužnicí, Bechyně, Sezimovo Ústí, Mladé Vožice, Nová Bystřice, Slavonice

Havarijní služba instalatéři nonstop 24h pro Jihočeský kraj

Havárie vody České Budějovice – poruchová služba voda pro Jihočeský kraj

Havárie kanalizace České Budějovice – poruchová služba kanalizace pro Jihočeský kraj

Havárie plynu České Budějovice – poruchová služba plyn pro Jihočeský kraj

Havárie vytápění České Budějovice – poruchová služba vytápění pro Jihočeský kraj


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku instalatérských prací
Služby Ekomplex poskytované přímo pro město Trhové Sviny


Instalatér Trhové Sviny je vždy k nalezení …

Hledáte nás pod obvyklými názvy instalatér Trhové Sviny, instalatéři Trhové Sviny, instalatérské práce Trhové Sviny, vodaři Trhové Sviny, plynaři Trhové Sviny, topenáři Trhové Sviny, vodoinstalatéři Trhové Sviny, vodoinstalatér Trhové Sviny, plynoinstalatéři Trhové Sviny, plynoinstalatér Trhové Sviny, topenář Trhové Sviny,  instalatérské služby Trhové Sviny, vodoinstalace Trhové Sviny, plynoinstalace Trhové Sviny, topení Trhové Sviny, vytápění Trhové Sviny, topenářské práce Trhové Sviny …

print