Instalace a rozvody vody, kanalizace, plynu a vytápění patří ke každému domu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Instalatérské práce vyžadují důkladnou znalost řemesla, nových technologií, norem, stavebních zákonů, pracovních a technologických postupů. Proto je samozřejmostí přenechat tuto práci odborníkům, kterými jsou vodaři, plynaři a topenáři. V oblasti Frýdlant nad Ostravicí a okolí všechny instalatérské práce realizují Instalatéři Frýdlant nad Ostravicí.

 Instalatéři Frýdlant nad Ostravicí – komplexní instalatérské práce voda – topení – plyn

Instalatéři voda topení plynFrýdlant nad Ostravicí, centrum Frýdlantu nad Ostravicí, okrajová sídliště a čtvrti rodinných domů, okolí Frýdlantu nad Ostravicí … všude je spousta domů, hal, průmyslových a veřejných objektů, škol, nemocnic, úřadů. Každý z těchto objektů je provázán složitou sítí instalačních rozvodů vody, plynu, vytápění, kanalizace. Je to výsledek práce odborníků na instalatérské práce – instalatérů. Mnohé z těchto domů zajistili svojí prací naši odborníci na instalatérské práce – Instalatéři Frýdlant nad Ostravicí.

Provádíme instalace vody, topení a plynu v oblasti Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj

Instalatérské práce Moravskoslezský krajInstalatéři Frýdlant nad Ostravicí provádějí kvalitně, rychle, levně a se zárukou veškeré instalatérské práce v oboru voda, topení, kanalizace a plyn.

Naši vodaři, topenáři a plynaři jsou kvalifikovaní odborníci s mnohaletými zkušenostmi, pro něž je prioritou přání zákazníka, následované dobrým pocitem z kvalitně odvedené práce s ohledem na platné normy, zákonné požadavky a dobré zvyklosti v oboru.

Cech instalatérů Ekomplex je osvědčenou zárukou dobrého výběru dodavatele instalatérských prací.

Instalatéři Frýdlant Nad Ostravicí a okolí

Mapa

Instalatérské práce pro město Frýdlant Nad Ostravicí a okolní obce pro Vás provádí instalatérství

Martina Švertnerová

Administativní sídlo:
Nová Ves 87, Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 75960010


Provozovna: Frýdlant Nad Ostravicí


Telefony

Pro oblast města Frýdlant nad Ostravicí nabízíme instalatérské služby

  Instalace vody a kanalizace – vodoinstalace | Vodoinstalatéři Frýdlant nad Ostravicí

Vodaři EKOMPLEX zajišťují celenou nabídku instalatérských prací v oboru voda. V oblasti města Frýdlant nad Ostravicí a okolí Frýdlantu nad Ostravicí zajišťují vodoinstalatérské práce Vodoinstalatéři Frýdlant nad Ostravicí  :

Instalatér - vodoinstalace Frýdlant nad Ostravicí

 • Vodoinstalace – instalace rozvodů pitné a užitkové vody, opravy, rekonstrukce, poruchová služba
 • Kanalizace – instalace kanalizačních svodů, okapů a svodů splaškové a dešťové vody
  • Projektování kanalizací – vyhotovení projektové dokumetace kanalizačních sítí v objektech a na prostranstvích
  • Montáže kanalizací -instalace kanalizačních svodů, sestavování potrubních sítí pro odvod splaškové a dešťové vody
  • Opravy kanalizací – servis a údržba kanalizačních systémů, odstraňování poruch a závad kanalizace
  • Havárie kanalizací – poruchová služba kanalizace 24h – havarijní výjezdy a opravy
  • Rekonstrukce odpadů – renovace kanalizačních systémů, modernizace splaškové a dešťové kanalizace
  • Čištění odpadů – čištění a zprůchodňování zanesených kanalizačních vedení
 • Vodoměry – montáže, výměny, revize průtokových měřidel vody
 • Ohřívače vody – montáže, opravy a výměny zásobníkových a průtokových ohřívačů vody
  • Bojlery – dodávky, instalace a servis zásobníkových ohřívačů vody
  • Průtokové ohřívače – dodávky, montáže a servis průtokových ohřívačů
 • Vodní zdroje – projekty a výstavba vodních zdrojů, napojení na vodovodní systémy
  • Studny a vrty – realizace studní a vrtů, napojování na vodovody
  • Vodovody – napojování vodoinstalací na stávající vodovodní systémy
  • Domácí vodárny – automatizované systémy pro dodávky pitné vody z vodních zdrojů


Instalace topení – vytápění | Topenáři Frýdlant nad Ostravicí

Topenáři EKOMPLEX zajišťují komplexní nabídku odborných prací v oboru topení – vytápění objektů. V oblasti města Frýdlant nad Ostravicí a okolí Frýdlantu nad Ostravicí zajišťují topenářské práce Topenáři Frýdlant nad Ostravicí :Instalujeme všechny systémy vytápění objektů

 • Rozvody vytápění – instalace rozvodů topení, havárie, opravy, rekonstrukce
 • Systémy vytápění – odborné instalace všech rozšířených druhů vytápění budov
 • Topenáři - instalace topení Frýdlant nad OstravicíTopidla klasická – instalace a montáže topidel nejpoužívanějších druhů a typů
  • Kotle na tuhá paliva –  dodávky a instalace kotlů na dřevo, uhlí, koks, pelety
  • Kotle na kapalná paliva – dodávky a instalace kotlů na lehký topný olej a topnou naftu
  • Kotle plynové – dodávky a instalace kotlů na zemní plyn – závěsné, stacionární, kondenzační
  • Kotle elektrické – dodávky a instalace kotlů na elektřinu určených k vytápění i ohřevu vody
  • Krby a kamna – projektování, dodávky, montáže krbů a kamen, systémy rozvodu tepla po objektu
  • Plynové přímotopy – dodávky a instalace přímoopných plynových topidel bez napojení na komín
  • Elektrické přímotopy -dodávky a instalace přímotopných elektrických topidel
 • Topidla alternativní – ekologické zdroje tepla a topidla se zvýšenou účinností
   • Tepelná čerpadla – úsporné systémy vytápění objektů využívající rozdílů tepelných hladin země, vody, vzduchu
   • Solární vytápění – otopné systémy využívající k ohřevu vody a k vytápění energii slunečního záření
   • Infra vytápění -vytápění místností úspornými sálavými přímotopy na principu infračerveného záření
   • Ekologické kotle -vytápění objektů kotli na tuhá, kapalná a plynná paliva se zvýšenou účinností

  Otopné systémy pro vytápění objektů

 • Otopná tělesa – radiátory, konvektory, přímotopy
 • Komíny – napojování topidel na komíny, vložkování komínů, revize komínů
 • Regulace tepla – realizace systémů prostorové regulace tepla v objektech
 • Kotelny – projektování, montáže, servis, údržba, rekonstrukce, automatizace

Instalace plynu – plynoinstalace | Plynoinstalatéři Frýdlant nad Ostravicí

Plynaři EKOMPLEX zajišťují ucelenou nabídku instalatérských prací v oboru plyn. V oblasti města Frýdlant nad Ostravicí a okolí Frýdlantu nad Ostravicí zajišťují plynoinstalatérské práce Plynoinstalatéři Frýdlant nad Ostravicí :

Instalatér - plynoinstalace Frýdlant nad Ostravicí


 Kontaktujte nás …

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Plynoinstalatérské práce
 • Topenářské práce
 • Jiné instalatérské práce

Telefon 840 840 600

Instalatérské práce - poptávka

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na instalatérské práce

 Odešlete nám nezávaznou poptávku. Obdržíte od nás ZDARMA naši nabídku na instalatérské práce. Můžete si ji porovnat s nabídkami konkurence a bude-li Vám plně vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku na instalace vody, kanalizace, plynu nebo vytápění ve Frýdlantu nad Ostravicí, v okolí Frýdlantu nad Ostravicí nebo v Moravskoslezském kraji.

Poptávka zdarma na instalatérské práce


Kdo jsou Instalatéři Frýdlant nad Ostravicí …

Instalatéři Frýdlant nad OstravicíInstalatéři Frýdlant nad Ostravicí jsou vybraní odborníci instalatérského řemesla, sdružení v nadnárodním řemeslnickém cechu EKOMPLEX – spotřebitelsky zaměřeném systému centrálně koordinovaných řemeslníků a instalatérských firem, které prošly náročným sítem výběru z hlediska kritérií, která jsou důležitá především pro Vás – zákazníky.

Zajišťují veškeré instalatérské práce – instalace vody, topení a plynu v oblasti města Frýdlant nad Ostravicí a v celém v Moravskoslezském kraji.

 … a proč je zvolit pro Vaše instalatérské práce

Naši odborníci – instalatéři jsou do řemeslnického cechu EKOMPLEX vybíráni podle přísných kritérií, důležitých především pro zákazníky :

Instalatér Frýdlant nad Ostravicí - voda - topení - plyn

 • Dobré reference od zákazníků – ptáme se našich zákazníků, se kterými instalatéry mají dobré zkušenosti
 • Dobré reference od instalatérských firem – jen opravdu vyhlášený odborník v oboru si zaslouží doporučení od svých konkurentů
 • Kvalifikační předpoklady – členem může být jedině řemeslník s platným osvědčením o získaném vzdělání v oboru instalatér
 • Dostatek zkušeností – podmínkou je minimálně 6 let zkušeností s provozováním instalatérské praxe
 • Příjemné vystupování – vždy vlídný a ochotný přístup k zákazníkovi
 • Ochota k řešení problémů – samozřejmý konstruktivní přístup instalatéra, když něco nevyjde podle očekávání nebo nastane reklamace
 • Dodržování dohod a cen – písemné i ústně uzavřené dohody, smlouvy a sjednané ceny musí být pro našeho instalatéra prvořadé
 • Úcta k dodržování zákonů – náš instalatér musí veškerou činnost provádět v souladu s obecně uznávanými a platnými zákony a předpisy
 • Kvalita práce – naši instalatéři musí veškerou práci provádět kvalitně a v souladu s doporučenými postupy a technologiemi
 • Kvalita materiálu – přísný důraz na používání jen kvalitních a vysokojakostních materiálů a jejich doporučených kombinací a aplikací

Instalatéři Frýdlant nad Ostravicí - voda - topení - plyn - kanalizace


[[instalateri-mesta-moravskoslezsky]]


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku instalatérských prací
Služby Ekomplex poskytované přímo pro město Frýdlant nad Ostravicí


Instalatér Frýdlant nad Ostravicí je vždy k nalezení …

Hledáte nás pod obvyklými názvy instalatér Frýdlant nad Ostravicí, instalatéři Frýdlant nad Ostravicí, instalatérské práce Frýdlant nad Ostravicí, vodaři Frýdlant nad Ostravicí, plynaři Frýdlant nad Ostravicí, topenáři Frýdlant nad Ostravicí, vodoinstalatéři Frýdlant nad Ostravicí, vodoinstalatér Frýdlant nad Ostravicí, plynoinstalatéři Frýdlant nad Ostravicí, plynoinstalatér Frýdlant nad Ostravicí, topenář Frýdlant nad Ostravicí,  instalatérské služby Frýdlant nad Ostravicí, vodoinstalace Frýdlant nad Ostravicí, plynoinstalace Frýdlant nad Ostravicí, topení Frýdlant nad Ostravicí, vytápění Frýdlant nad Ostravicí, topenářské práce Frýdlant nad Ostravicí …

print