Instalace a rozvody vody, kanalizace, plynu a vytápění patří ke každému domu ve Frenštátu pod Radhoštěm. Instalatérské práce vyžadují důkladnou znalost řemesla, nových technologií, norem, stavebních zákonů, pracovních a technologických postupů. Proto je samozřejmostí přenechat tuto práci odborníkům, kterými jsou vodaři, plynaři a topenáři. V oblasti Frenštát pod Radhoštěm a okolí všechny instalatérské práce realizují Instalatéři Frenštát pod Radhoštěm.

 

 Instalatéři Frenštát pod Radhoštěm – komplexní instalatérské práce voda – topení – plyn

Instalatéři voda topení plynFrenštát pod Radhoštěm, centrum Frenštátu pod Radhoštěm, okrajová sídliště a čtvrti rodinných domů, okolí Frenštátu pod Radhoštěm … všude je spousta domů, hal, průmyslových a veřejných objektů, škol, nemocnic, úřadů. Každý z těchto objektů je provázán složitou sítí instalačních rozvodů vody, plynu, vytápění, kanalizace. Je to výsledek práce odborníků na instalatérské práce – instalatérů. Mnohé z těchto domů zajistili svojí prací naši odborníci na instalatérské práce – Instalatéři Frenštát pod Radhoštěm.

 

Provádíme instalace vody, topení a plynu v oblasti Frenštát pod Radhoštěm a Moravskoslezský kraj 

Instalatérské práce Moravskoslezský krajInstalatéři Frenštát pod Radhoštěm provádějí kvalitně, rychle, levně a se zárukou veškeré instalatérské práce v oboru voda, topení, kanalizace a plyn.

Naši vodaři, topenáři a plynaři jsou kvalifikovaní odborníci s mnohaletými zkušenostmi, pro něž je prioritou přání zákazníka, následované dobrým pocitem z kvalitně odvedené práce s ohledem na platné normy, zákonné požadavky a dobré zvyklosti v oboru.

Cech instalatérů Ekomplex je osvědčenou zárukou dobrého výběru dodavatele instalatérských prací. 

 

Instalatéři Frenštát Pod Radhoštěm a okolí

Mapa

Instalatérské práce pro město Frenštát Pod Radhoštěm a okolní obce pro Vás provádí instalatérství

Roman Přadka

Administativní sídlo:
Císařská 68, Nový Jičín – Loučka
IČ: 64968651


Provozovna: Frenštát Pod Radhoštěm


Telefony

 

Pro oblast města Frenštát pod Radhoštěm nabízíme instalatérské služby

 

  Instalace vody a kanalizace – vodoinstalace | Vodoinstalatéři Frenštát pod Radhoštěm

 

Vodaři EKOMPLEX zajišťují celenou nabídku instalatérských prací v oboru voda. V oblasti města Frenštát pod Radhoštěm a okolí Frenštátu pod Radhoštěm zajišťují vodoinstalatérské práce Vodoinstalatéři Frenštát pod Radhoštěm  :

Instalatér - vodoinstalace Frenštát pod Radhoštěm

 • Vodoinstalace – instalace rozvodů pitné a užitkové vody, opravy, rekonstrukce, poruchová služba
 • Kanalizace – instalace kanalizačních svodů, okapů a svodů splaškové a dešťové vody
  • Projektování kanalizací – vyhotovení projektové dokumetace kanalizačních sítí v objektech a na prostranstvích
  • Montáže kanalizací -instalace kanalizačních svodů, sestavování potrubních sítí pro odvod splaškové a dešťové vody
  • Opravy kanalizací – servis a údržba kanalizačních systémů, odstraňování poruch a závad kanalizace
  • Havárie kanalizací – poruchová služba kanalizace 24h – havarijní výjezdy a opravy
  • Rekonstrukce odpadů – renovace kanalizačních systémů, modernizace splaškové a dešťové kanalizace
  • Čištění odpadů – čištění a zprůchodňování zanesených kanalizačních vedení
 • Vodoměry – montáže, výměny, revize průtokových měřidel vody
 • Ohřívače vody – montáže, opravy a výměny zásobníkových a průtokových ohřívačů vody
  • Bojlery – dodávky, instalace a servis zásobníkových ohřívačů vody
  • Průtokové ohřívače – dodávky, montáže a servis průtokových ohřívačů
 • Vodní zdroje – projekty a výstavba vodních zdrojů, napojení na vodovodní systémy
  • Studny a vrty – realizace studní a vrtů, napojování na vodovody
  • Vodovody – napojování vodoinstalací na stávající vodovodní systémy
  • Domácí vodárny – automatizované systémy pro dodávky pitné vody z vodních zdrojů

 


 

Instalace topení – vytápění | Topenáři Frenštát pod Radhoštěm

Topenáři EKOMPLEX zajišťují komplexní nabídku odborných prací v oboru topení – vytápění objektů. V oblasti města Frenštát pod Radhoštěm a okolí Frenštátu pod Radhoštěm zajišťují topenářské práce Topenáři Frenštát pod Radhoštěm :Instalujeme všechny systémy vytápění objektů

 • Rozvody vytápění – instalace rozvodů topení, havárie, opravy, rekonstrukce
 • Systémy vytápění – odborné instalace všech rozšířených druhů vytápění budov
 • Topenáři - instalace topení Frenštát pod RadhoštěmTopidla klasická – instalace a montáže topidel nejpoužívanějších druhů a typů
  • Kotle na tuhá paliva –  dodávky a instalace kotlů na dřevo, uhlí, koks, pelety
  • Kotle na kapalná paliva – dodávky a instalace kotlů na lehký topný olej a topnou naftu
  • Kotle plynové – dodávky a instalace kotlů na zemní plyn – závěsné, stacionární, kondenzační
  • Kotle elektrické – dodávky a instalace kotlů na elektřinu určených k vytápění i ohřevu vody
  • Krby a kamna – projektování, dodávky, montáže krbů a kamen, systémy rozvodu tepla po objektu
  • Plynové přímotopy – dodávky a instalace přímoopných plynových topidel bez napojení na komín
  • Elektrické přímotopy -dodávky a instalace přímotopných elektrických topidel
 • Topidla alternativní – ekologické zdroje tepla a topidla se zvýšenou účinností
  • Tepelná čerpadla – úsporné systémy vytápění objektů využívající rozdílů tepelných hladin země, vody, vzduchu
  • Solární vytápění – otopné systémy využívající k ohřevu vody a k vytápění energii slunečního záření
  • Infra vytápění -vytápění místností úspornými sálavými přímotopy na principu infračerveného záření
  • Ekologické kotle -vytápění objektů kotli na tuhá, kapalná a plynná paliva se zvýšenou účinností
  • Otopné systémy pro vytápění objektů

  • Ekologická kamna -vytápění místností kamny se zvýšenou účinností
  • Ekologické krby – vytápění objektů pomocí krbů se zvýšenou účinností
 • Otopná tělesa – radiátory, konvektory, přímotopy
 • Komíny – napojování topidel na komíny, vložkování komínů, revize komínů
 • Regulace tepla – realizace systémů prostorové regulace tepla v objektech
 • Kotelny – projektování, montáže, servis, údržba, rekonstrukce, automatizace

 

 


  

Instalace plynu – plynoinstalace | Plynoinstalatéři Frenštát pod Radhoštěm

Plynaři EKOMPLEX zajišťují ucelenou nabídku instalatérských prací v oboru plyn. V oblasti města Frenštát pod Radhoštěm a okolí Frenštátu pod Radhoštěm zajišťují plynoinstalatérské práce Plynoinstalatéři Frenštát pod Radhoštěm :

Instalatér - plynoinstalace Frenštát pod Radhoštěm

  


 

 Kontaktujte nás … 

 

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Plynoinstalatérské práce
 • Topenářské práce
 • Jiné instalatérské práce

Telefon 840 840 600

Instalatérské práce - poptávka

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce 

 Odešlete nám nezávaznou poptávku. Obdržíte od nás ZDARMA naši nabídku na instalatérské práce. Můžete si ji porovnat s nabídkami konkurence a bude-li Vám plně vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku na instalace vody, kanalizace, plynu nebo vytápění ve Frenštátu pod Radhoštěm, v okolí Frenštátu pod Radhoštěm nebo v Moravskoslezském kraji.

Poptávka zdarma na instalatérské práce

 

 


 

Kdo jsou Instalatéři Frenštát pod Radhoštěm …

Instalatéři Frenštát pod RadhoštěmInstalatéři Frenštát pod Radhoštěm jsou vybraní odborníci instalatérského řemesla, sdružení v nadnárodním řemeslnickém cechu EKOMPLEX – spotřebitelsky zaměřeném systému centrálně koordinovaných řemeslníků a instalatérských firem, které prošly náročným sítem výběru z hlediska kritérií, která jsou důležitá především pro Vás – zákazníky.

Zajišťují veškeré instalatérské práce – instalace vody, topení a plynu v oblasti města Frenštát pod Radhoštěm a v celém v Moravskoslezském kraji.

 

 … a proč je zvolit pro Vaše instalatérské práce

Naši odborníci – instalatéři jsou do řemeslnického cechu EKOMPLEX vybíráni podle přísných kritérií, důležitých především pro zákazníky :

Instalatér Frenštát pod Radhoštěm - voda - topení - plyn

 • Dobré reference od zákazníků – ptáme se našich zákazníků, se kterými instalatéry mají dobré zkušenosti
 • Dobré reference od instalatérských firem – jen opravdu vyhlášený odborník v oboru si zaslouží doporučení od svých konkurentů
 • Kvalifikační předpoklady – členem může být jedině řemeslník s platným osvědčením o získaném vzdělání v oboru instalatér
 • Dostatek zkušeností – podmínkou je minimálně 6 let zkušeností s provozováním instalatérské praxe
 • Příjemné vystupování – vždy vlídný a ochotný přístup k zákazníkovi
 • Ochota k řešení problémů – samozřejmý konstruktivní přístup instalatéra, když něco nevyjde podle očekávání nebo nastane reklamace
 • Dodržování dohod a cen – písemné i ústně uzavřené dohody, smlouvy a sjednané ceny musí být pro našeho instalatéra prvořadé
 • Úcta k dodržování zákonů – náš instalatér musí veškerou činnost provádět v souladu s obecně uznávanými a platnými zákony a předpisy
 • Kvalita práce – naši instalatéři musí veškerou práci provádět kvalitně a v souladu s doporučenými postupy a technologiemi 
 • Kvalita materiálu – přísný důraz na používání jen kvalitních a vysokojakostních materiálů a jejich doporučených kombinací a aplikací

Instalatéři Frenštát pod Radhoštěm - voda - topení - plyn - kanalizace


[[instalateri-mesta-moravskoslezsky]]


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku instalatérských prací

 

 

 
Služby Ekomplex poskytované přímo pro město Frenštát pod Radhoštěm


 

Instalatér Frenštát pod Radhoštěm je vždy k nalezení …

Hledáte nás pod obvyklými názvy instalatér Frenštát pod Radhoštěm, instalatéři Frenštát pod Radhoštěm, instalatérské práce Frenštát pod Radhoštěm, vodaři Frenštát pod Radhoštěm, plynaři Frenštát pod Radhoštěm, topenáři Frenštát pod Radhoštěm, vodoinstalatéři Frenštát pod Radhoštěm, vodoinstalatér Frenštát pod Radhoštěm, plynoinstalatéři Frenštát pod Radhoštěm, plynoinstalatér Frenštát pod Radhoštěm, topenář Frenštát pod Radhoštěm,  instalatérské služby Frenštát pod Radhoštěm, vodoinstalace Frenštát pod Radhoštěm, plynoinstalace Frenštát pod Radhoštěm, topení Frenštát pod Radhoštěm, vytápění Frenštát pod Radhoštěm, topenářské práce Frenštát pod Radhoštěm …

 

print