Instalatéři EKOMPLEX

Instalatér Český Těšín | Instalatéři voda - topení - plyn

Instalace a rozvody vody, kanalizace, plynu a vytápění patří ke každému domu v Českém Těšíně. Instalatérské práce vyžadují důkladnou znalost řemesla, nových technologií, norem, stavebních zákonů, pracovních a technologických postupů. Proto je samozřejmostí přenechat tuto práci odborníkům, kterými jsou vodaři, plynaři a topenáři. V oblasti Český Těšín a okolí všechny instalatérské práce realizují Instalatéři Český Těšín.

 

 Instalatéři Český Těšín - komplexní instalatérské práce voda - topení - plyn

Instalatéři voda topení plynČeský Těšín, centrum Českého Těšína, okrajová sídliště a čtvrti rodinných domů, okolí Českého Těšína ... všude je spousta domů, hal, průmyslových a veřejných objektů, škol, nemocnic, úřadů. Každý z těchto objektů je provázán složitou sítí instalačních rozvodů vody, plynu, vytápění, kanalizace. Je to výsledek práce odborníků na instalatérské práce - instalatérů. Mnohé z těchto domů zajistili svojí prací naši odborníci na instalatérské práce - Instalatéři Český Těšín.

 

Provádíme instalace vody, topení a plynu v oblasti Český Těšín a Moravskoslezský kraj 

Instalatérské práce Moravskoslezský krajInstalatéři Český Těšín provádějí kvalitně, rychle, levně a se zárukou veškeré instalatérské práce v oboru voda, topení, kanalizace a plyn.

Naši vodaři, topenáři a plynaři jsou kvalifikovaní odborníci s mnohaletými zkušenostmi, pro něž je prioritou přání zákazníka, následované dobrým pocitem z kvalitně odvedené práce s ohledem na platné normy, zákonné požadavky a dobré zvyklosti v oboru.

Cech instalatérů Ekomplex je osvědčenou zárukou dobrého výběru dodavatele instalatérských prací. 

 Instalatéři Český Těšín a okolí

Mapa
Instalatérské práce pro město Český Těšín a okolní obce pro Vás provádí instalatérství

Rudolf Dulava

Administativní sídlo:
Slovenská 2911/44, Karviná
IČ: 11565870


Provozovna: Český Těšín


Telefony

 

Pro oblast města Český Těšín nabízíme instalatérské služby

 

  Instalace vody a kanalizace - vodoinstalace | Vodoinstalatéři Český Těšín

 

Vodaři EKOMPLEX zajišťují celenou nabídku instalatérských prací v oboru voda. V oblasti města Český Těšín a okolí Českého Těšína zajišťují vodoinstalatérské práce Vodoinstalatéři Český Těšín  :

Instalatér - vodoinstalace Český Těšín

 • Vodoinstalace - instalace rozvodů pitné a užitkové vody, opravy, rekonstrukce, poruchová služba
 • Kanalizace - instalace kanalizačních svodů, okapů a svodů splaškové a dešťové vody
  • Projektování kanalizací - vyhotovení projektové dokumetace kanalizačních sítí v objektech a na prostranstvích
  • Montáže kanalizací -instalace kanalizačních svodů, sestavování potrubních sítí pro odvod splaškové a dešťové vody
  • Opravy kanalizací - servis a údržba kanalizačních systémů, odstraňování poruch a závad kanalizace
  • Havárie kanalizací - poruchová služba kanalizace 24h - havarijní výjezdy a opravy
  • Rekonstrukce odpadů - renovace kanalizačních systémů, modernizace splaškové a dešťové kanalizace
  • Čištění odpadů - čištění a zprůchodňování zanesených kanalizačních vedení
 • Vodoměry - montáže, výměny, revize průtokových měřidel vody
 • Ohřívače vody - montáže, opravy a výměny zásobníkových a průtokových ohřívačů vody
  • Bojlery - dodávky, instalace a servis zásobníkových ohřívačů vody
  • Průtokové ohřívače - dodávky, montáže a servis průtokových ohřívačů
 • Vodní zdroje - projekty a výstavba vodních zdrojů, napojení na vodovodní systémy
  • Studny a vrty - realizace studní a vrtů, napojování na vodovody
  • Vodovody - napojování vodoinstalací na stávající vodovodní systémy
  • Domácí vodárny - automatizované systémy pro dodávky pitné vody z vodních zdrojů

 


 

Instalace topení - vytápění | Topenáři Český Těšín

Topenáři EKOMPLEX zajišťují komplexní nabídku odborných prací v oboru topení - vytápění objektů. V oblasti města Český Těšín a okolí Českého Těšína zajišťují topenářské práce Topenáři Český Těšín :Instalujeme všechny systémy vytápění objektů

 

 


  

Instalace plynu - plynoinstalace | Plynoinstalatéři Český Těšín

Plynaři EKOMPLEX zajišťují ucelenou nabídku instalatérských prací v oboru plyn. V oblasti města Český Těšín a okolí Českého Těšína zajišťují plynoinstalatérské práce Plynoinstalatéři Český Těšín :

Instalatér - plynoinstalace Český Těšín

  


 

 Kontaktujte nás ... 

 

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Plynoinstalatérské práce
 • Topenářské práce
 • Jiné instalatérské práce

Telefon 840 840 600

Instalatérské práce - poptávka

 

 

 Využijte poptávkový dotazník ... obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce 

 Odešlete nám nezávaznou poptávku. Obdržíte od nás ZDARMA naši nabídku na instalatérské práce. Můžete si ji porovnat s nabídkami konkurence a bude-li Vám plně vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku na instalace vody, kanalizace, plynu nebo vytápění v Českém Těšíně, v okolí Českého Těšína nebo v Moravskoslezském kraji.

Poptávka zdarma na instalatérské práce

 

 


 

Kdo jsou Instalatéři Český Těšín ...

Instalatéři Český TěšínInstalatéři Český Těšín jsou vybraní odborníci instalatérského řemesla, sdružení v nadnárodním řemeslnickém cechu EKOMPLEX - spotřebitelsky zaměřeném systému centrálně koordinovaných řemeslníků a instalatérských firem, které prošly náročným sítem výběru z hlediska kritérií, která jsou důležitá především pro Vás - zákazníky.

Zajišťují veškeré instalatérské práce - instalace vody, topení a plynu v oblasti města Český Těšín a v celém v Moravskoslezském kraji.

 

 ... a proč je zvolit pro Vaše instalatérské práce

Naši odborníci - instalatéři jsou do řemeslnického cechu EKOMPLEX vybíráni podle přísných kritérií, důležitých především pro zákazníky :

Instalatér Český Těšín - voda - topení - plyn

 • Dobré reference od zákazníků - ptáme se našich zákazníků, se kterými instalatéry mají dobré zkušenosti
 • Dobré reference od instalatérských firem - jen opravdu vyhlášený odborník v oboru si zaslouží doporučení od svých konkurentů
 • Kvalifikační předpoklady - členem může být jedině řemeslník s platným osvědčením o získaném vzdělání v oboru instalatér
 • Dostatek zkušeností - podmínkou je minimálně 6 let zkušeností s provozováním instalatérské praxe
 • Příjemné vystupování - vždy vlídný a ochotný přístup k zákazníkovi
 • Ochota k řešení problémů - samozřejmý konstruktivní přístup instalatéra, když něco nevyjde podle očekávání nebo nastane reklamace
 • Dodržování dohod a cen - písemné i ústně uzavřené dohody, smlouvy a sjednané ceny musí být pro našeho instalatéra prvořadé
 • Úcta k dodržování zákonů - náš instalatér musí veškerou činnost provádět v souladu s obecně uznávanými a platnými zákony a předpisy
 • Kvalita práce - naši instalatéři musí veškerou práci provádět kvalitně a v souladu s doporučenými postupy a technologiemi 
 • Kvalita materiálu - přísný důraz na používání jen kvalitních a vysokojakostních materiálů a jejich doporučených kombinací a aplikací

Instalatéři Český Těšín - voda - topení - plyn - kanalizace


[[instalateri-mesta-moravskoslezsky]]


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku instalatérských prací

 

 

 
Služby Ekomplex poskytované přímo pro město Český Těšín


 

Instalatér Český Těšín je vždy k nalezení ...

Hledáte nás pod obvyklými názvy instalatér Český Těšín, instalatéři Český Těšín, instalatérské práce Český Těšín, vodaři Český Těšín, plynaři Český Těšín, topenáři Český Těšín, vodoinstalatéři Český Těšín, vodoinstalatér Český Těšín, plynoinstalatéři Český Těšín, plynoinstalatér Český Těšín, topenář Český Těšín,  instalatérské služby Český Těšín, vodoinstalace Český Těšín, plynoinstalace Český Těšín, topení Český Těšín, vytápění Český Těšín, topenářské práce Český Těšín ...

 

print